Interview in Artalk Magazine (in Czech)

9 Oct., 2017

Promlouvat z nevhodných míst” interview by Václav Janoščík, with Diann Bauer.

S tím souhlasím, nejde o hnutí. Myslím, že xenofeminismus poskytuje určitý teoretický rámec pro feminismus úměrný konstrukci budoucnosti ve světle naší komplexní reality, materiální a ideologické reality, o níž nemůžeme adekvátně mluvit, aniž bychom vzali v potaz její společenskou rovinu. V podobě krátkého manifestu pochopitelně nemůžeme vyřešit naléhavé otázky, kterým dnes čelíme, ale můžeme naznačit perspektivy, jimiž, jak se domníváme, by tyto problémy měly být rámovány, a můžeme vyložit, proč mají z těchto hledisek vyplývat feministické požadavky. Manifest byl napsán v naději, že bude katalyzovat odezvu u dalších lidí, kteří budou s těmito myšlenkami dále pracovat jako s open-source protokolem. Kdokoliv se těchto idejí může chopit a proměnit je, aby je zároveň rozšířil a rozvedl. Koncepty, na nichž je xenofeminismus založen, jsou pro nás mnohem důležitější než jakékoli uznání nás jako autorek, neboť myslet si, že tyto nesmírně komplikované otázky mohou být vyřešeny šesti hlavami, nebo že mohou být vyjádřeny stručnými výroky, by bylo arogantní a hloupé. Jediné, co je jisté, je, že naše globální problémy vyžadují obrovskou spolupráci a rozložené, rozptýlené poznání umožňující dlouhodobé kolektivní promýšlení budoucnosti.

Read Full Interview Online